Έλλη Λεμονίδου

Έλλη Λεμονίδου

Η Έλλη Λεμονίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια
ParisIV (Paris-Sorbonne) και Paris VIII (Vincennes - Saint Denis) της Γαλλίας.Έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο ParisIV (Paris-Sorbonne) (με υποτροφία του Ιδρύματος Ρούφου-Κανακάρηστην Αθήνακαθώς και του HistorialdelaGrandeGuerre στην Péronne, Γαλλία) και εκπόνησε Μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (με υποτροφία της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας (ÉcolefrançaisedAthènes).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, στην Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων, στην Πολιτισμική Ιστορία, στη σχέση της Ιστορίας με τις Νέες Τεχνολογίες και στις Δημόσιες χρήσεις του ιστορικού παρελθόντος.

Από το 2012 είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του τριμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού RevueHistoriquedesArmées που εκδίδει η Ιστορική Υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλίας.

Επιμελήθηκε, δημοσίευσε και συμμετέχει σε πολλές ευρωπαϊκές και ελληνικές εκδόσεις καθώς και δημοσίευσε πλήθος άρθρων σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Η ερευνητική της δραστηριότητα:

2007-…Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ερευνητικό Κέντρο UMRIdentités, RelationsInternationalesetcivilisationsdelEurope (UMR 8138 IRICE) που υπάγεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας (CNRS).
Συμμετοχή
απότονΙανουάριοτου 2008 στοτριετέςερευνητικόπρόγραμμα «Les occupations militaires dans les Balkans depuis la conquête ottomane jusqu’au début du XXe siècle». Το πρόγραμμα συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Κωνσταντινούπολης (InstitutfrançaisdEtudesAnatoliennes/IFEA), και χρηματοδοτήθηκε από την AgenceNationaledelaRecherche (ΑΝR) της Γαλλίας.
Συμμετοχή από τις αρχές του 2008 στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «
VillesméditerranéennesdeGrèceetdeTunisie: entremémoireetpatrimoine», στο οποίο συμμετείχαν ερευνητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Manouba στην Τύνιδα.
2009-2011: Συμμετοχήστοτριετέςδιεθνέςερευνητικόσεμινάριομετίτλο: «Le rôle des sociétés civiles dans les processus de rapprochement et de réconciliation (France-Allemagne, Grèce-Turquie)» πουσυνδιοργανώθηκεαπότουςεξήςφορείς: Institut Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA) - Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) – UMR IRICE (Paris 1) – Université de Mayence – Ecole française d’Athènes (EfA).

Από τις εκδόσεις Ταξιδευτής κυκλοφορούν τα βιβλία της:

  • Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης (συμμετοχή) (2007)
  • Το Τραύμα, τα Συγκρουσιακά Θέματα και οι Ερμηνευτικές Διαμάχες στην Ιστορική Εκπαίδευση (συμμετοχή) (2018)
  • Η Ιστορία στη μεγάλη οθόνη (2018)