Παιδαγωγικά

Το κείμενο αυτού του βιβλίου είναι ένας τρόπος εξιλέωσης μιας δασκάλας για όλες εκείνες τις λογικές απαντήσεις
που άφησε να ακούσουν τα μικρά αυτάκια.