Μαρτυρίες και Μαρτύρια

Μαρτυρίες και Μαρτύρια

 Το οδοιπορικό μιας πολυκύμαντης και πολυβασανισμένης ζωής, ενός σεμνού πατριώτη,

Στρατιωτικού Φαρμακοποιού, που βίωσε δύο πολέμους, αιχμαλωτίσθηκε δύο φορές και επέζησε από τη γερμανική κατοχή.

 

Μαρτυρίες και Μαρτύρια 

Συγγραφέας: Ευάγγελος Ζαμπέλης

Isbn:978-960-579-027-1
Σελίδες: 150
Λιανική Τιμή: 10.00 ευρώ