Οδηγός εκπαίδευσης παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Οδηγός εκπαίδευσης παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Το βιβλίο παρέχει, εν συντομία, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση του αυτισμού και των συναφών διαταραχών και, κυρίως, οδηγίες και παραδείγματα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

, ιδιαίτερα χρήσιμα στην καθημερινή ζωή στο σχολείο και στο σπίτι. Οι συγγραφείς, με τη χρήση του α΄ πληθυντικού προσώπου, που κυριαρχεί σε όλο το βιβλίο, προκαλούν άμεσα το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του αναγνώστη, ενώ η αποφυγή δυσνόητων επιστημονικών όρων, καθιστά το περιεχόμενο κατανοητό, εύχρηστο και προσφιλές σε ευρύ κοινό.

Οδηγός εκπαίδευσης παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

συγγραφείς: Ι. Βογινδρούκας, D. Sherratt

87 σελ.
ISBN: 978-960-8365-35-3

Τιμή € 17,33