Συναισθηματική αγωγή

Συναισθηματική αγωγή

Η παρούσα συγγραφή αποτελεί μια πρόταση-εργαλείο διεπιστημονικής προσέγγισης από το χώρο της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής στο θέμα της "Συναισθηματικής Αγωγής"

, με σκοπό την κατανόηση των συναισθηματικών εκδηλώσεων των παιδιών, καθώς και την πρόληψη και παρέμβαση προς αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών αυτών.
Διαρθρώνεται σε τρία μέρη:
Α' μέρος: Ψυχολογική προσέγγιση
Β' μέρος: Εικονογραφημένο υλικό υποστήριξης (40 εικόνες)
Γ' μέρος: Εκπαιδευτική προσέγγιση
Απευθύνεται στους χώρους: α) της προσχολικής, β) της πρωτοσχολικής και γ) της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν τις ενδεικτικές προτάσεις μας, αλλά και με αφετηρία αυτές να επεκτείνουν περαιτέρω, με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, είτε εμβόλιμα με διάφορους τρόπους εντός του αναλυτικού προγράμματος, είτε διαμέσου σχεδιασμού με μέθοδο project στο πλαίσιο της θεματολογίας της ψυχικής υγείας, του εαυτού και των διαπροσωπικών σχέσεων με τους άλλους.

Συναισθηματική αγωγή
Κατανόηση και βιωματική προσέγγιση συναισθημάτων

συγγραφέας: Νίκη Δεληκανάκη

εικονογράφηση: Σέβη Καλλιφατίδου
110 σελ.
ISBN: 978-960-8365-33-9

Τιμή € 17,33