Ειδική και ενιαία εκπαίδευση στην Κύπρο

Ειδική και ενιαία εκπαίδευση στην Κύπρο

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Ενιαία Εκπαίδευση στην Ευρώπη αναπτύσσεται με αλματώδη βήματα και εξελίσσεται σε μια νέα διεπιστημονική προσπάθεια που έχει ως στόχο να διαμορφώσει και να διερευνήσει ένα πεδίο εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας.


Τα κείμενα του βιβλίου καταγράφουν τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στην ειδική και ενιαία εκπαίδευση αναπήρων μαθητών. Η συγγραφέας -ειδική και με μεγάλη πείρα και γνώση του αντικειμένου- παρουσιάζει τις πολιτικές εκπαιδευτικές και πρακτικές εξελίξεις και τα επιτεύγματα, τόσο σε Κυπριακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, επισημαίνει τη σημασία και τις περαιτέρω γνώσεις για την έρευνα και την αξιολόγηση των τεκταινόμενων στην ειδική και ενιαία εκπαίδευση και επιχειρεί να μεταβιβάσει την υπάρχουσα γνώση στους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να αισθανθούν ικανοί να συμβάλουν στη διαδικασία της ενιαίας εκπαίδευσης και στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους ανάπηρους μαθητές.
Το βιβλίο αποτελεί ένα χρηστικό βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς της γενικής και ειδικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, καθώς και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ανθρωπιστικών σπουδών.

(Αθηνά Ζωνιού - Σιδέρη)

Ειδική και ενιαία εκπαίδευση στην Κύπρο

συγγραφέας: Ελένη Φτιάκα
επιμέλεια: Αθηνά Ζωνιού - Σιδέρη
290 σελ.
ISBN 978-960-8365-84-1
Τιμή € 28,53