Αυτισμός Θέσεις και προσεγγίσεις

Αυτισμός Θέσεις και προσεγγίσεις

"Ο αδελφός Juniper επρόκειτο να κάνει μία λειτουργία σ' ένα πλήθος πιστών έξω από τις πύλες της Ρώμης, αλλά πριν αρχίσει, είδε ένα παιγνίδι και όλο το απόγευμα έπαιζε μ' αυτό.

Δεν ασχολήθηκε και δεν είπε τίποτε στους παρευρισκομένους, που παραξενεύτηκαν, απόρησαν και έφυγαν, και κατέληξαν, τελικά, ότι η συμπεριφορά αυτή ήταν ένδειξη της μεγάλης του Αγιοσύνης..."
  Πρόκειται για μία αναφορά της
UtaFrith του 13ου αιώνα, που προσεγγίζει πολύ την αίσθηση που έχουν και σήμερα οι γονείς των παιδιών με αυτισμό ότι το παιδί τους "είναι από άλλον πλανήτη".
  Το βιβλίο "Αυτισμός: Θέσεις και Προσεγγίσεις" αποτελείται από επιλεγμένες εργασίες, που παρουσιάστηκαν στο 10ο συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών με θέμα τις διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται εργασίες από έλληνες και ξένους επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα στον τομέα του αυτισμού.

  Η θεματολογία του βιβλίου εστιάζεται σε διαγνωστικά και διαφορογνωστικά θέματα, καθώς και σε θέματα σχετικά με τις θεραπευτικές τεχνικές παρέμβασης.
  Επίσης γίνονται εκτενείς αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα και τις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους στη χώρα μας. Καθώς δεν διατίθενται πλήρως οργανωμένα προγράμματα στην έκταση και στο βαθμό που θα έπρεπε, η ιεραρχημένη σύνθεση και ο συντονισμός τους, μπορεί να αποβαίνουν ένα επίμοχθο έργο, με καθοριστική όμως σημασία: Από εδώ σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται το να αξιοποιηθούν και να αποδώσουν τα εφόδια της καλύτερης κατανόησης και εμπειρίας που έχουν αποκτηθεί γι΄ αυτές τις διαταραχές.
  Το βιβλίο αυτό με τα εξαιρετικά περιεκτικά κείμενά του, μας φέρνει πιο κοντά στα -συχνά παρεξηγημένα- αυτιστικά άτομα και κάνει γόνιμο το έδαφος για μία ολιστική προσέγγισή τους που θα έχει ως αποτέλεσμα την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων τους.

Αυτισμός

Θέσεις και προσεγγίσεις
Συγγραφέας: Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών
επιμέλεια: Γιώργος Καλομοίρης, Βάγια Α. Παπαγεωργίου, Ι. Βογινδρούκας
256 σελ.
ISBN 978-960-6748-00-4
Τιμή € 25,48