Προοπτικές παρέμβασης ενάντια στην αυτοτραυματική συμπεριφορά ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές

Προοπτικές παρέμβασης ενάντια στην αυτοτραυματική συμπεριφορά ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές

"Ο όρος Θετική Συμπεριφοριολογική Στήριξη (ΘΣΣ) αναφέρεται τόσο στην παροχή στήριξης για τη δημιουργία θετικής συμπεριφοράς όσο και στη φύση της στήριξης.

Αποτέλεσμα της εξέλιξης της εφαρμοσμένης επιστήμης της ανάλυσης της συμπεριφοράς η ΘΣΣ προωθεί αλλαγές στο συστημικό επίπεδο και στο ατομικό παντρεύοντας την τεχνολογία της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς με τις προσωποκεντρικές αξίες και την αρχή ομαλοποίησης του συστήματος παροχής ανθρωπίνων υπηρεσιών. Στόχος της δεν είναι απλά η εξάλειψη της μορφής της συμπεριφοράς απλά για τη διαδικασία της εξάλειψης αλλά η διατήριση της πολύτιμης λειτουργίας της συμπεριφοράς και η αντικατάσταση της μορφής της με κοινωνικοεκπαιδευτικά έγκυρες συμπεριφορές. Προτεραιότητά της είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο του ατόμου όσο και όσων εμπλέκονται στο περιβάλλον του μέσω παρεμβάσεων που δεν υποτιμούν το άτομο και ανοίγουν το δρόμο στην ανάπτυξη των λειτουργικών ικανοτήτων που θα καταστήσουν άχρηστη την προσφυγή στη συμπεριφορά πρόβλημα".
Αυτό το βιβλίο, λοιπόν, ικανοποιεί τις ανάγκες των γονέων, των δασκάλων, των μελών της κοινότητας και πάνω απ' όλα τις ανάγκες των ανθρώπων με σοβαρές αναπηρίες. Είναι καλό που μια τόσο χρήσιμη πηγή είναι τώρα διαθέσιμη για τους τόσο πολλούς ανθρώπους που τη χρειάζονται". (Edward Carr)

Προοπτικές παρέμβασης ενάντια στην αυτοτραυματική συμπεριφορά ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές

συγγραφέας: Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας
170 σελ.
ISBN 978-960-6748-12-7
Τιμή
 € 16,30