Εντατική αλληλεπίδραση

Εντατική αλληλεπίδραση

Η "Εντατική αλληλεπίδραση", όπως μεταφράσαμε το "Intensive Interaction" στην ελληνική γλώσσα, παρέχει χρήσιμες γνώσεις και πρακτικές τεχνικές για τη προώθηση και βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές.

Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας υποστήριξης και εκπαίδευσης ειδικών σε θέματα επικοινωνίας και ειδικής αγωγής, της ανάγκης παροχής συγκεκριμένων κατευθύνσεων παρέμβασης σε ειδικούς και γονείς για άτομα με σοβαρές επικοινωνιακές διαταραχές και της ανάγκης κατανόησης των προ επικοινωνιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την προώθηση της επικοινωνίας.
Στο βιβλίο των M. Nind και D. Hewett, παρουσιάζονται με ιδιαίτερα πρακτικό και κατανοητό τρόπο οι αρχές ανάπτυξης της κοινωνικότητας και της επικοινωνίας σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και αναδεικνύεται η σημασία της γνώσης της τυπικής ανάπτυξης στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές.
Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένας χρήσιμος οδηγός για επαγγελματίες και γονείς που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες ατόμων με αναπτυξιακές δυσκολίες.

Εντατική αλληλεπίδραση
Ένας πρακτικός οδηγός για άτομα με επικοινωνιακές διαταραχές
συγγραφείς: MelanieNind, DaveHewett

μετάφραση: Δήμητρα Μποζινάκη
επιστημονική επιμέλεια:
 Ιωάννης Βογινδρούκας
148 σελ.
ISBN 978-960-6748-70-7
Τιμή € 17,24