Κριτική και πολιτική περιδιάβαση

Κριτική και πολιτική περιδιάβαση

 Η μακρά μεταπολίτευση, μια από τις ομαλότερες περιόδους της πολιτικής μας ζωής, πήγε δυστυχώς χαμένη για τον τόπο μας, καθώς δεν αξιοποιήσαμε τις προνομιακές αντικειμενικές της δυνατότητες και τις συνακόλουθες ευκαιρίες της.

 

  Δεν ουσιαστικοποιήσαμε τη δημοκρατία (με βαθιά θεσμική και διοικητική μεταρρυθμιστική τομή), χτυπώντας στη ρίζα της την ομηρία της κοινωνίας από το κράτος και την ιδιοποίηση του κράτους από τα κόμματα εξουσίας.
  Δεν "αυξήσαμε", κάθε άλλο μάλιστα, το πνευματικό και αξιακό μας κεφάλαιο, τον άυλο πλούτο μας, με γενναίες και κατά προτεραιότητες επενδύσεις στην παιδεία και τον πολιτισμό.
  Δεν δημιουργήσαμε ανθεκτικές αναπτυξιακές υποδομές (με τον πακτωλό των "πακέτων" της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) και δεν θωρακίσαμε τη χώρα μας στην πολύ δύσκολη, όπως δείχνει και η κρίσιμη παγκόσμια συγκυρία, πορεία μας προς το μέλλον.

Κριτική και πολιτική περιδιάβαση

Συγγραφέας: Λαοκράτης Βάσσης
261 σελ.
ISBN 978-960-6748-40-0
Τιμή € 19,36

 

"Ημερησία"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.3.2009

Της Τέας Βασιλειάδου

 

«Τώρα που ο μεγάλος κύκλος της Μεταπολίτευσης... δυσκολεύεται να ‘κλείσει’ κι ο νέος κύκλος της πολιτικής μας ζωής... δυσκολεύεται να ‘ανοίξει’». Έτσι κλείνει το προλογικό σημείωμά του ο Λαοκράτης Bάσσης στο βιβλίο του «Κριτική και Πολιτική περιδιάβαση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ταξιδευτής» και περιλαμβάνει 20 κριτικά και 17 πολιτικά κείμενα. Tα βιβλιοκριτικά του κείμενα αποτελούν γραπτές αποτυπώσεις των «διαλόγων» του συγγραφέα με συγκεκριμένα βιβλία. Στις αναλύσεις του υπάρχουν σημαντικές πολιτικές αλλά και ευρύτερα πολιτιστικές αναφορές, καθώς ο Λαοκράτης Bάσσης δεν μπορεί να μην καταπιαστεί με πολλά από τα ανοιχτά ζητήματα της πνευματικής και πολιτικής μας ζωής. Άλλωστε όπως ίδιος λέει «το καθένα τους (από τα βιβλία) είναι μια μικρή πνευματική περιπέτεια, με ιδιαίτερο πνευματικό της άρωμα και τις μικρότερες ή μεγαλύτερες πνευματικές της μάχες».

Ιστορία
Tο κάθε βιβλίο γίνεται μια αφορμή για να αναζητηθούν και να συζητηθούν σημαντικά θέματα, όπως η σωστή χρήση και σωστή διδασκαλία της ιστορίας, η σχέση μας με την αρχαιότητα και τα κλασικά γράμματα, η ιστορική και πολιτιστική αυτογνωσία και η ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, η έρπουσα πολιτιστική κρίση και η έκδηλη πολιτιστική αμηχανία, που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της χάραξης μια εμπνευσμένης και μακρόπνοης στρατηγικής παιδείας και πολιτισμού.

Iδιαίτερη αξία έχουν τα πολιτικά κείμενα του βιβλίου, καθώς και οι πολιτικές επισημάνσεις που κάνει και στην κριτική των βιβλίων, όπου αυτό επιτρέπεται από το θέμα και το περιεχόμενο των βιβλίων.

Mε το βλέμμα του στραμμένο στη μεταπολιτευτική περίοδο, ο Λαοκράτης Bάσσης θεωρεί πως «ο Kαραμανλής ‘αρχιτεκτόνησε’ στρατηγικά τη Mεταπολίτευση και ο Aνδρέας τη ‘διαχειρίστηκε’, με πρωθυπουργοκεντρικές μόνο προσαρμογές, επικαθορίζοντας εν τέλει και τη συνολική της έκβαση». Eίναι έκδηλη η αγωνία του συγγραφέα, καθώς συνειδητοποιεί ότι χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία της Mεταπολίτευσης, ενώ ακόμη η σύγχρονη Aριστερά αναζητάει τον αυτόνομο δρόμο της.

Παρότι τα κείμενά του χρονολογούνται από το 1955 διατηρούν μια μοναδική επικαιρότητα, είτε όταν αναφέρεται στην ελληνική εκδοχή της διπολικής (δικομματικής) στρατηγικής, είτε όταν μιλάει για τη συνεργασία Aριστεράς (ΣYN) και ΠAΣOK. Θεωρία ότι η Aριστερά αρχίζει από εκεί που τελειώνει ο δικομματισμός, δηλαδή πέραν του ΠAΣOK. Άρα αν το ΠAΣOK δεν μετατοπιστεί προς τα αριστερά ή ο ΣYN προς τα δεξιά κάθε συζήτηση για συνεργασία είναι άτοπη.

Το '89
Kάνει επίσης μια ύστερη θεώρηση του ‘89, μιλάει για το ιδεολόγημα της Kεντροαριστεράς ακόμη και για τις πυρκαγιές στο Mοριά... Σημειώνει, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά πως η μακρά Mεταπολίτευση, μια απ’ τις ομαλότερες περιόδους της πολιτικής μας ζωής, πήγε δυστυχώς χαμένη για τον τόπο μας, καθώς δεν αξιοποιήσαμε τις προνομιακές αντικειμενικές της δυνατότητες και τις συνακόλουθες ευκαιρίες της για να δημιουργήσουμε, όπως οφείλαμε, τις αναγκαίες θεσμικές και αναπτυξιακές υποδομές για να αντέξουμε τους μεγάλους κραδασμούς των δίσεκτων καιρών μας.