Προφορική ιστορία και λαϊκές μυθολογίες

Προφορική ιστορία και λαϊκές μυθολογίες

Το βιβλίο αποτυπώνει τους δυο βασικούς άξονες που απασχόλησαν τον συγγραφέα στη διάρκεια της μακρόχρονης ερευνητικής του δραστηριότητας:

 Ο πρώτος άξονας είναι η  προφορική ιστορία, μια νέα επιστήμη, η οποία καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια από την  ανάγκη να μιλήσουν και όσοι δημιουργούν την ιστορία. Ο λαός της λαογραφίας, οι πολίτες της ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας. Δεν είναι τυχαίο πως εκατοντάδες συμπολίτες μας συμμετέχουν πανελλαδικά, -χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις ή σπουδές κάποιοι- στις ομάδες προφορικής ιστορίας  που συγκροτούνται. Όμως, καταδεικνύεται πως η επιστημονική έρευνα αυτού του είδους προϋπήρχε και απασχόλησε σημαντικούς ερευνητές και επιστήμονες του τόπου μας.

 Ο δεύτερος άξονας είναι  λαϊκές μυθολογίες, ένα είδος προφορικής ιστορίας. Είναι μια οφειλή στον πρωτοπόρο Νικόλαο Πολίτη αλλά και μια πρόταση για απεγκλωβισμό από την ταξινομητική λογική. Αντιμετωπίζεται ο πολιτισμός ως μια ολότητα, όπου οι χρονικές και χωρικές τομές αφορούν μόνο τους ερευνητές και όχι τα πολιτισμικά φαινόμενα. Συμπεριλαμβάνονται κείμενα για τη μνήμη, τον Εμφύλιο, τις σιωπές και τις αποσιωπήσεις, για τα πολιτισμικά τραύματα, την οργάνωση και την κοινωνικοποίηση του χώρου, τις θρησκευτικές πρακτικές, την ομορφιά και τον πόνο στα δημοτικά τραγούδια, τα αινιγματο-ανέκδοτα.

Προφορική ιστορία και λαϊκές μυθολογίες
Σειρά: Λαϊκός Πολιτισμός-Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Βιβλίο 5ο 
επιμέλεια σειράς:Ευάγγελος Αυδίκος
συγγραφέας:Ευάγγελος Αυδίκος

Isbn: 978-960-579-068-4
Διαστάσεις: 17X24

Σελίδες: 516

Λιανική Τιμή: 22,00 ευρώ