Σκόρπια διαδήλωση

Σκόρπια διαδήλωση

Ο ίδιος ο τίτλος αυτής της μικρής συλλογής, δηλώνει λίγο-πολύ περί τίνος πρόκειται:

ασκήσεις λιτότητας ποικίλης θεματολογίας και ύφους, άλλοτε «ποιητικώ τω τρόπω» κι άλλοτε με την μορφή μικρών έως ελάχιστων κειμένων.
Με «οπτικές γωνίες» άλλοτε συμβατικές κι άλλοτε απροσδόκητες, που μπορεί να κρύβουν ανατροπές.
Με στίχο που άλλοτε ρέει ελεύθερα – ακολουθώντας, όμως, πάντοτε έναν ιδιαίτερο και συνήθως αναγνωρίσιμο εσωτερικό ρυθμό – κι άλλοτε υπακούει σε ποικιλόμορφους κανόνες ομοιοκαταληξίας.

Μ’ ένα λόγο που συχνά καταλήγει σχεδόν ψίθυρος, σπανιότερα κραυγή ή που αφήνει να διαφανεί μια λεπτή ειρωνεία κι ένα παιγνιώδες πνεύμα, χωρίς να καταφεύγει σε γλωσσικές ακρότητες ή να γίνεται ερμητικός κι απροσπέλαστος. Και αφήνοντας να διαφανεί μια ιδιαίτερη αγάπη για τις ίδιες τις λέξεις, «παίζοντας» μερικές φορές με τις δυνητικές τους αμφισημίες.

Είναι η πρώτη εκδοτική απόπειρα, σε ώριμη ηλικία (γεμάτα 50), από έναν «μη λογοτέχνη» (επάγγελμα αρχιτέκτονας), όπου συνυπάρχει, ανάμικτο και σε τυχαία σειρά, πολύ πρόσφατο αλλά και παλιότερο υλικό.

Χωρίς προφανείς επιρροές, μία ελάσσων φωνή που μπορεί ν’ «ακούει» τους κραδασμούς της εποχής με νου και συναίσθημα και να μεταπλάθει πρωτογενή συγκινησιακά σκιρτήματα σε ποιητικό σώμα. Όχι φτιαγμένο από εντυπωσιακά υλικά μιας χρήσης αλλά από κείνη την γήινη πρώτη ύλη που θα του προσπορίσει, κάποτε, ένα αξιοπρεπές γήρας.

Ψηλαφίστε το...

Σκόρπια διαδήλωση

ποίηση

συγγραφέας: Αντρέας Γιολάσης
63 σελ.
ISBN 978-960-6748-02-8
Τιμή € 5,09