Διπλή άρθρωση

Διπλή άρθρωση

Με τον όρο αυτό δηλώνεται η διπλή συγκρότηση της ανθρώπινης γλώσσας από ελάχιστες μονάδες ήχου χωρίς νόημα,

τα φωνήματα, οι οποίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους δημιουργούν τις μονάδες ήχου με νόημα (μορφήματα, λέξεις). 'Eτσι, οι λέξεις πόνος και νωπός συγκροτούνται από τις ίδιες ελάχιστες μονάδες ήχου χωρίς νόημα σε διαφορετικούς συνδυασμούς. 'Oμοια, και οι μονάδες με νόημα συνδυάζονται μεταξύ τους για να συγκροτήσουν μονάδες ανωτέρου επιπέδου: οι λέξεις προκύπτουν από τον συνδυασμό μορφημάτων, οι φράσεις από τον συνδυασμό λέξεων κλπ.

 

Η «διπλή άρθρωση» είναι η νέα ποιητική συλλογή της Κούλας Αδαλόγλου σε δύο ενότητες που συνομιλούν μεταξύ τους: μια παράσταση και τέσσερις μονόλογοι καταλήγουν σε μηνύματα προς ποικίλους αποδέκτες. Η γραφή ψαύει τις ανθρώπινες σχέσεις, τη φθορά του σώματος, το θάνατο. Μελαγχολικός ή και ελεγειακός τόνος που υπονομεύεται από υπόγειο χιούμορ, μαύρο συχνά, και αυτο-σαρκασμό. Μαζί με τον υπαρξιακό, ο κοινωνικός προβληματισμός σταθερή μουσική υπόκρουση. 
«Φαντάσου λέει να ζω με υποκατάστατα.
Υποκατάστατο ασβεστίου.
Υποκατάστατο του καρναβαλιού της Βενετίας -
μάσκες στον τοίχο της Comedia del arte.
Υποκατάστατο του έρωτα -
η συνουσία του ορού με τη φλέβα μου.
Υποκατάστατο ζωής
η ζωή που ζω;»


Διπλή άρθρωση

Συγγραφέας: Κούλα Αδαλόγλου
ποίηση
86 σελ.
ISBN 978-960-6748-53-0
Τιμή € 10,20