Ο γερμανικός Ιανός

Ο γερμανικός Ιανός

 [...] Ο σκοπός του φωτογραφικού αυτού ντοκουμέντου δεν είναι το "πανηγύρι" του πολέμου. Σίγουρα είναι ένα υλικό που εμπεριέχει στοιχεία που αποδεικνύουν όχι τόσο την "ηρωική μορφή" του πολέμου, αλλά τα δεινά και τις συμφορές και την αγριότητά του, που επιβεβαιώνει ότι σε παρόμοιες καταστάσεις: "homo homini lupus est" (ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος).

Κατ' αρχήν οφείλουμε να καταστήσουμε γνωστό στον αναγνώστη ότι το πλήθος των, εν πολλοίς, σπανίων φωτογραφιών προέρχεται από τα γερμανικά αρχεία του Bundesarchiv. Ο κύριος σκοπός, λοιπόν, είναι να παρουσιασθεί υλικό για την ερμηνεία του "Γερμανικού Ιανού", ανάλογου με τον διπρόσωπο ρωμαϊκό θεό Ιανό, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου" και ιδίως κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Κρήτη. Γιατί είναι, όντως, ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά της ιστορίας η γερμανική διπρόσωπη συμπεριφορά. [...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)

 Ο γερμανικός Ιανός

Φωτογραφίες της κατοχής στην Κρήτη από τα γερμανικά αρχεία του Bundesarchiv

συγγραφέας: Αντώνης Σανουδάκης - Σανούδος

 113σελ.

 ISBN: 978-960-8365-08-7

 Τιμή € 29,55