Επισκόπηση της νεότερης Κυπριακής Ιστορίας

Επισκόπηση της νεότερης Κυπριακής Ιστορίας

 Η Επισκόπηση της νεότερης Κυπριακής Ιστορίας καλύπτει τρεις σημαντικές περιόδους της νεότερης κυπριακής ιστορίας: την Οθωμανοκρατία, την Αγγλοκρατία και την Ανεξαρτησία.

Πρόκειται για μια κοινωνική ιστορία των τριών αυτών περιόδων όπου εκτός από την παραδοσιακή ιστορική αναφορά στα γεγονότα, παρουσιάζονται, αναλύονται και ερμηνεύονται οι δομές της κυπριακής κοινωνίας, οι θεσμοί και οι ιδεολογίες που αναπτύσσονται μέσα στο ιστορικό-κοινωνικό γίγνεσθαι. Έτσι το βιβλίο ξεφεύγει από την παραδοσιακή ιστοριογραφία και ιχνηλατεί τα πολιτικά και ιδεολογικά ρεύματα της νεότερης κυπριακής  κοινωνίας, όπως αυτά αναδύονται μέσα από τις κοινωνικές δομές και την αντιπαλότητα των συμφερόντων των κοινωνικών ομάδων. Αυτό πειτρέπει και μια διαφορετική προσέγγιση του Κυπριακού αφού εξετάζει πέρα από την διεθνή πτυχή του και την επίδραση που άσκησαν στην εξέλιξη του οι δομές, οι θεσμοί, οι ιδεολογικοί μηχανισμοίτης νεότερης κυπριακής κοινωνίας και τα συμφέροντα των διαφόρων κοινωνικών ομάδων.

 

Επισκόπηση της νεότερης Κυπριακής Ιστορίας

Κοινωνικές Δομές, Θεσμοί και Ιδεολογία

Από την Οθωμανοκρατία και την Αγγλοκρατία στην Ανεξαρτησία

Συγγραφέας: Στέφανος Κωνσταντινίδης

ISBN 978-960-6748-93-6 

Σελίδες: 448

Λιαν.Τιμή: 29,82

Για το βιβλίο έγραψαν:

http://pentalia.blogspot.gr/2011/11/blog-post_6455.html