Η Ψυχική υγεία των παιδιών στην κοινωνία της κρίσης

Η Ψυχική υγεία των παιδιών  στην κοινωνία της κρίσης

Η σημερινή οικονομική κρίση προέβαλε νέα προβλήματα κοινωνικής και μαθησιακής συμπεριφοράς των παιδιών, τα οποία προέρχονται από την βίαιη οικονομική διατάραξη των οικογενειών.

Καλούνται επομένως οι εκπαιδευτικοί σε στενή συνεργασία πάντα με τους γονείς να προλάβουν και να επιλύσουν έγκαιρα τις τυχόν μη αντιστρεπτές βλάβες στον ψυχισμό του παιδιού της προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα γίνει αντιληπτός ο ρόλος του καθένα στην κοινωνία και θα αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιού-οικογένειας-σχολείου. Οι σχέσεις αυτές θα θέσουν τα γερά θεμέλια για την σωματική και πνευματική υγεία των παιδιών. Με την καταγραφή των ψυχοσωματικών αντιδράσεων των παιδιών γίνεται προσπάθεια σε αγαστή συνεργασία μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων για την προσέγγιση της οικογενειακής και σχολικής πραγματικότητας ώστε διά μέσου των αναπαραστάσεων και των συμβολοποιήσεων σε δυναμική πάντα αλληλεπίδραση να επιτευχθεί η ψυχοσωματική ισορροπία των παιδιών.

Η Ψυχική υγεία των παιδιών  στην κοινωνία της κρίσης

Ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών

Συγγραφέας: Συλλογικό (σε συνεργασία με την Πολιτιστική Κίνηση Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Επιστημονική Επιμέλεια: Στέφανος Κούτρας

Isbn:978-960-9692-41-0

Σελίδες: 203

Λιανική Τιμή: 10 ευρώ