Διαδίκτυο και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Διαδίκτυο και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στο σύγχρονο σχολείο του Κόσμου ιδιαίτερο ρόλο καλείται να διαδραματίσει η χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Η προσέγγιση της εκπαίδευσης μέσα από ένα παιδαγωγικό πλαίσιο εμπλουτισμένο με διαπολιτισμικές προσεγγίσεις βασισμένες στο διαδίκτυο συνάδει με τις ανάγκες της τεχνολογικά προσανατολισμένης κοινωνίας του Σήμερα.


Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια καινοτομία στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας κι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του διαδικτύου στην εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Μέσα από την παρουσίαση μεγάλου αριθμού ιστοσελίδων και πρωτότυπων διαδικτυακών διαθεματικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και φορείς χάραξης της επιστήμης εκπαιδευτικής πολιτικής μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες ιδέες και εναλλακτικούς τρόπους προώθησης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης καθιστώντας τη μαθησιακή διαδικασία ασφαλή κι ενδιαφέρουσα στα μάτια των μικρών παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα στο βιβλίο αυτό:

@ Παρέχει στα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στη διαδικασία της συνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης, ωθώντας τα να ανακαλύψουν τους δικούς τους εργασιακούς ρυθμούς. Τα βοηθά να μάθουν και να βελτιώσουν τη μητρική ή μία δεύτερη ξένη γλώσσα, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες στην επίλυση προβλημάτων και συγκρουσιακών καταστάσεων,

@ Εμπλουτίζει τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και παρέχει περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης στα εκπαιδευτικά αγαθά σε άτομα που είναι αποκλεισμένα λόγω γεωγραφικών ή πολιτισμικών περιορισμών.

@ Βοηθά στην καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι σε άτομα με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό υπόβαθρο, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, στην πληρέστερη εξέταση ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων, στην εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση και στη διαπολιτισμική αξιολόγηση των δικτυακών πηγών.

@ Δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να ξεπεράσουν τα φυσικά όρια του σχολείου και τους χρονικούς περιορισμούς των αναλυτικών προγραμμάτων προσεγγίζοντας διαφορετικές πηγές διαδικτυακής μάθησης.

Οι διάφορες προσπάθειες συμπόρευσης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με τις παιδαγωγικές εφαρμογές του διαδικτύου, βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη. Οφείλουμε να καταδείξουμε ότι διαδίκτυο και διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορούν να αποτελέσουν ένα «ταιριαστό ζευγάρι».

Διαδίκτυο και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Διαδικτυακές διαθεματικές δραστηριότητες για το δημοτικό σχολείο
συγγραφείς: Οδυσσέας Ευαγγέλου,
 Νίκη Κάντζου
149 σελ.
ISBN 978-960-6748-14-1
Τιμή
 € 19,17