Η καταγραφή της λαλιάς τους δεν θα μπορούσε να γίνει με όρους διδακτορικής έρευνας, γιατί η θυσία τους δεν ήταν προϊόν επιστημονικής σκέψης αλλά κατάθεση ψυχής. Αυτοί που θα μιλούσαν σήμερα ήταν η ψυχή της αριστεράς. Έκαναν το χρέος τους στους φτωχούς και την πατρίδα.