Από το θεατρικό παιχνίδι στην οργανωμένη παράσταση

«Το παιχνίδι είναι μια περίπτωση αγωγής που το παραδοσιακό σχολείο απέκλεισε γιατί του φαινόταν πως δεν διέθετε καμία λειτουργική σημασία», είχε διαπιστώσει κάποτε ο Jean Piaget. Το παιχνίδι το θεωρούσαν μόνο μια ξεκούραση ή εκτόνωση μιας πλεονάζουσας ενέργειας. Αυτή η απλου­στευτική άποψη δεν εξηγεί ούτε τη σημασία που τα παιδιά αποδίδουν στα παιχνίδια τους, ούτε στη σταθερή μορφή που παίρνουν τα παιχνίδια των παιδιών, τις συμβολικές ή φανταστικές επινοήσεις (J. Piaget - Psychologieetpédagogie).

Οι βιωματικές, λειτουργικές, παραστατικές όψεις της γνώσης και της έκφρασης του παιδιού που βρίσκεται μέσα σε κάθε μαθητή, η ανθρώπι­νη ανάπτυξη της νόησης που οδηγεί από στοιχειώδεις αισθήσεις, κίνησης και λόγου, λογικές που συντελούν στην ανάδειξη του προσώπου, αποτε­λούν βασικές προϋποθέσεις για μια σύγχρονη – προοδευτική διαμόρφωση συστημάτων και μεθόδων ικανών να παράγουν καταστάσεις μετασχηματι­σμού δεδομένων στερεότυπων με εργαλεία τη μίμηση, την κίνηση, τις αντι­λήψεις του παιδιού δια μέσου της μετατροπής μιας διανοητικής εικόνας σε πράξη.

Συμβάντα και γεγονότα, συμπεριφορές και ανάγκες που απασχο­λούν ένα παιδί, οφείλουν να ενδιαφέρουν κάθε παιδαγωγό, εκπαιδευτικό, ψυχολόγο, θεατρολόγο.

Προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθεί αυτό το βιβλίο να κινηθεί. Με εργαλείο το Θεατρικό Παιχνίδι – την παιδαγωγική θεάτρου ως κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό. Διότι το αυθεντικό Θεατρικό Παιχνίδι είναι ικανό να λειτουργήσει από έναν έγκυρο και έμπειρο εμψυχωτή ως πολυεργαλείο, διαμάθημα, όχημα που μπορεί να συμβάλει ως μέθοδος, να συνδράμει τα παιδιά, να τα οδηγήσει στην προσέγγιση και εξοικείωση με το θεατρικό φαι­νόμενο.

Γιατί το θέατρο εστί

μια τέχνη σύνθετη,

κοινωνική,

έντονα παιδευτική.

«Αφού όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή» (William Shakespeare) σε αυτήν την σκηνή δε μπορούν να λείπουν τα παιδιά. Όσο ακόμα υπάρχουν «παιδιά».

Λάκης Κουρετζής

Από το θεατρικό παιχνίδι στην οργανωμένη παράσταση

και το θεατρικό παιχνίδι στην παράσταση θεάτρου για παιδιά

 

συγγραφέας: Λάκης Κουρετζής

Isbn: 978-960-579-086-8

Διαστάσεις: 17X24

Σελίδες: 292

Λιανική Τιμή: 24,50 ευρώ